Category Archives: Giai đoạn 1998-2010

NGHÈO

NGHÈO2

Ta nghèo,
Ta ít tiền,
Sao vẫn vui không muộn phiền.
Ta bất tài
Chờ vận may
Ngày qua ngày
Có gì không hay.
Nếu ta khéo
Lấy ai để nghèo?!
Nên đừng hỏi: “ Vì sao…?”
Cuộc sống này là bao!
Thế mới hay!

11-2009
Đỗ Ngọc Hạnh- Sắc Màu
Trích tập thơ MỘT THƯỞ -NXB Văn Nghệ 2009

EM LẤY CHỒNG

lây chong

Ngày mai em sẽ bước theo chồng!
Nơi ấy em về ai biết không?
Nhìn áo dài hoa, hoa đơn sắc.
Cầm vành khăn nón, nón mười vòng.
Mẹ cha hạnh phúc giùm con trẻ.
Bè bạn chúc mừng cũng ngóng trông.
Vứt lại đằng sau, ai giữ lấy!
Em về bên ấy ngược dòng sông!

09-2001
Đỗ Ngọc Hạnh- Sắc Màu
Trích tập thơ MỘT THƯỞ -NXB Văn Nghệ 2009