EM LẤY CHỒNG

lây chong

Ngày mai em sẽ bước theo chồng!
Nơi ấy em về ai biết không?
Nhìn áo dài hoa, hoa đơn sắc.
Cầm vành khăn nón, nón mười vòng.
Mẹ cha hạnh phúc giùm con trẻ.
Bè bạn chúc mừng cũng ngóng trông.
Vứt lại đằng sau, ai giữ lấy!
Em về bên ấy ngược dòng sông!

09-2001
Đỗ Ngọc Hạnh- Sắc Màu
Trích tập thơ MỘT THƯỞ -NXB Văn Nghệ 2009

Bình luận

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>