Tag Archives: Có và không-Đỗ Ngọc Hạnh

“Có & không”

KHONG DE

Nhắm mắt cười buồn bởi “CÓ-KHÔNG”
Chữ ơi vô giác mà đau bỏng
Mộng nước tròn vo thầm vỡ vội
Bởi những vô tình bởi viễn vong

Đừng dạy cho tôi che giả dối
Thuyết nào thuyết của những đầu môi
Ôi mà vẫn biết tình là vậy
Tưởng “CÓ” mà “KHÔNG”, lại “CÓ” rồi

Bởi nghĩ “CÓ-KHÔNG” tôi lỡ thắng
Giọt rơi “CÓ”, cười “KHÔNG” vội vàng
Ngày quần quýt tâm đầu thuyết ấy
Rớt lại còn khoảng trống mênh mang.

17-11-1994
Đỗ Ngọc Hạnh- Sắc Màu
Trích tập thơ MỘT THƯỞ -NXB Văn Nghệ 2009