Tag Archives: Hổ Vàng và Hổ Trắng

Hổ Vàng và Hổ Trắng

20120729143727_5

Trong khu rừng nọ, có đôi bạn Hổ Vàng và Hổ Trắng rất yêu thương nhau, đôi bạn Hổ đó cũng rất tài giỏi.

Hổ Vàng có tài, nhưng chưa biết cách thể hiện, chưa biết làm sao để thu phục mọi người. Hổ Trắng có sự hiểu biết, có sự tính toán giỏi. Hổ Vàng biết Hổ Trắng có tài , luôn hỏi ý kiến Hổ Trắng và Hổ Trắng đã giúp Hổ Vàng rất nhiều trong việc điều hành khu rừng và gây dựng tiếng vang.

Continue reading Hổ Vàng và Hổ Trắng