Tag Archives: khắc nỗi nhớ lên cây-Phan thị Thu Thủy (A07-36)

Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)

Mở bài…ủa quên, kỳ này cô bắt làm nhiều bài kiểm tra quá nên xin lỗi nhé Rớt Ngọc Hạnh. Hạnh ơi, Hạnh à, Hạnh ăn…Thế là đã đến ngày thi tốt nghiệp, Đại học rồi. Nhanh thật, mới ngày nào lớp 10 nay đã lớp 12. Continue reading Khắc nỗi nhớ lên cây- Phan Thị Thu Thủy (A07-36)