Tag Archives: Sự im lặng

Khoảng lặng

im lang

Khi bạn mệt mỏi, bạn im lặng.
Khi bạn buồn, bạn im lặng.
Khi bạn cần ai quan tâm, bạn im lặng.
Khi bạn cần phải suy nghĩ về một điều gì, bạn im lặng.
Khi bạn đang quá bận rộn, bạn im lặng.
Khi bạn cần hiểu về một tình bạn hay tình yêu, bạn im lặng.

Những lúc im lặng một mình là những lúc bạn muốn lấy lại cân bằng cả về thể xác và tâm hồn.  Khi bạn hát một bài hát đến nốt lặng bạn sẽ  ngấm và hiểu những câu hát trước. Trong cuộc đời khi bạn im lặng bạn sẽ hiểu những gì đã xảy ra.  Im lặng không phải là từ bỏ mà im lặng để chuẩn bị cho những câu nói sau.  Biết im lặng đúng lúc là nghệ thuật mang lại sức mạnh cho bản thân mình.

15/05/2015
Sắc Màu- Đỗ Ngọc Hạnh