CUỐI CÙNG ANH Ở BÊN EM

Anh chờ em nơi gần cuối đoạn đường, Khi hoàng hôn buồn anh nắm tay em, Anh dắt em đi khi nhịp bước chẳng còn đều, Ta nhặt lá vàng để khắc ghi ngàn sau vẫn nhớ. Anh hẹn em kiếp sau còn bỏ ngỏ, Đôi tay gầy gân guốc sẽ dịu êm, Mắt chân […]