Những chuyến tàu Bắc Nam (6)

Những sân ga tiễn người đi và đón người trở lại. Tôi lặng lẽ một mình, chẳng ai đón ai đưa. Tôi biết rằng đó là do tôi chọn. cái cảm giác cô đơn này tôi cũng đã quen

Những chuyến tàu Bắc Nam (5)

Những hành khách đi tàu lần lượt tìm chổ của mình, khoang của tôi có 4 giường, ba người khách nữa sẽ đến.  Một  cái đầu thò vào và bốn con mắt ngạc nhiên