Album Vol 4 Mừng Tuổi Mẹ – Đỗ Ngọc HạnhAlbum Vol 1 Tôi Vẫn Nhớ – Đỗ Ngọc Hạnh (Pops Music-Bolero)

Album Vol 2 Sông Quê – Đỗ Ngọc Hạnh