NGẮM HOÀNG HÔN

Ngày mới bình minh lên, mặt trời ló rạng Cuối ngày mặt trời lại khuất khỏi đường chân trời Ta đứng đây giữa thành phố cao vời Ngắm mặt trời đỏ rực, ngắm hoàng hôn buông Ngày nào cũng như vậy, bình minh rồi lại đến hoàng hôn, Một ngày sẽ chẳng trọn vẹn nếu […]